Họa Sĩ Nguyễn Phan Chánh

Còn Hàng

Nguyễn Phan Chánh (21 tháng 7 năm 189222 tháng 11 năm 1984) là một danh họa trong nghệ thuật tranh lụa; Đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (19641970) khóa III. Ông là người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam.

700.000