Bát Tự Hà Lạc Lược Khảo

Còn Hàng

Bát Tự Hà Lạc Lược Khảo

NXB Phạm Quang Khai 1974 ( Lưu Ý Sách In Hải Ngoại rất hiếm )
Tác giả: Học Năng
268 Trang
Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.

1.000.000