Cuốn Sổ Tay Của Người Chơi Cổ Ngoạn

Còn Hàng

Khi mới bắt tay vào gây dựng bộ Hiếu cổ đặc san, Vương lão dự định viết thành 5 cuốn. Nhưng khi đã sa vào mê trận chữ nghĩa và đam mê, bộ sách của tác giả đã mở rộng ra, với nhiều tác phẩm mới làm cho bộ sách phong phú hơn chứ không phải tác giả ham viết dài mà lễnh loãng. Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn là cuốn số 6 trong bộ Hiếu cổ đặc san, thật sự là một…cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn(!), với cả phần lý thuyết và thực hành, trả lời những câu hỏi thiết thực, chẳng hạn như muốn tập chơi đồ cổ, nên mua sắm và sưu tập loại nào trước?
Thực chất, nội dung đây đúng là cuốn Sổ tay của người chơi cổ ngoạn của Vương lão. Để xảy ra điều này, có thể bởi hai khả năng: hoặc những ngươi làm sách cố tình làm thế để dễ bán sách (do cuốn Thú chơi cổ ngoạn hiếm hơn?), hoặc họ còn không đủ hiểu biết để phân biệt nổi sự khác biệt của hai cuốn sách. Dù gì cũng là một sự tắc trách vô đối và còn thể hiện ở chỗ họ ngang nhiên bớt đi 2 chữ “cuốn” và “của” trong tựa đề sách của Vương lão!
Ba cuốn 7,8,9 trong bộ Hiếu cổ đặc san của Vương Hồng Sển, tác giả tập trung khảo về đồ sành sứ, một trong những môn đắc ý nhất của cụ. Thoạt tiên, Vương lão dự định quyển thượng khảo về đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, quyển trung khảo đồ sứ đi Tàu đem về và quyển hạ khảo về các đồ sành cổ của các đế vương nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi in thành sách thì nhà xuất bản lại in chung quyển thượng là đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, chung với quyển hạ là đồ sứ đi Tàu đem về! Còn quyển mà tác giả cho là quyển hạ thì một nhà xuất bản khác in riêng trong một cuốn độc lập, khảo về đồ sứ men lam Huế, chuyên về đồ quốc dụng, ngự dụng, quan dụng, dân dụng, đồ phố…

1.200.000